Acties

Juridisch advies bij uw ontslag
Juridisch advies bij uw ontslag
Ontslaglijn.nl
Werknemers met een rechtsbijstandverzekering hebben bij (een dreigend) ontslag recht op gratis rechtsbijstand. Het nadeel van een rechtsbijstandverzekering is het risico van tegenstrijdige belangen tussen verzekeraar en verzekerde. Een rechtsbijstandverzekeraar is meer gebaat bij een snelle schikking tussen werkgever en werknemer dan bij een gerechtelijke procedure die meer tijd en geld kost, terwijl zo’n gerechtelijke procedure wellicht in het belang kan zijn van een werknemer. Volgens een recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt 20% van de ondervraagde deelnemers ontevreden te zijn over de door hun rechtsbijstandverzekeraar getroffen schikking. Een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat kan u beter adviseren over de juridische mogelijkheden bij ontslag dan een jurist van een rechtsbijstandverzekeraar. Uw advocaat onderhandelt namens u over de hoogte van de bruto ontslagvergoeding en over eventuele vergoedingen voor pensioenschade, advocaatkosten, outplacementkosten en opleidingskosten. Daarnaast zorgt uw advocaat voor het contractueel vastleggen van de met uw werkgever gemaakte afspraken. Als er sprake is van een (formele of inhoudelijke) ontslagprocedure dient uw advocaat namens u de processtukken op te stellen om deze vervolgens in te dienen bij de kantonrechter of het UWV Werkbedrijf. Bel ons vrijblijvend via 076-5430304 als u op zoek bent naar een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in uw regio. Wij werken landelijk en zijn u graag van dienst.
Nummer 1 in betonkoeling
Nummer 1 in betonkoeling
Hoteco Koeling Service B.V.
Temperatuurbeheersing is een term, die op de bouwplaats al goed bekend is. Hoe groter en complexer betonconstructies worden, hoe meer de behoefte bestaat om temperatuurontwikkeling en vooral temperatuurgradiënten binnen bepaalde grenzen te houden. Voor het afvoeren van de ontwikkelde warmte in het verhardende beton wordt steeds meer gebruik gemaakt van een ingestort koelbuizensysteem met daaraan gekoppeld een koelaggregaat. Hoteco levert speciaal voor betonkoeling gemaakte koelmengsystemen. Gezien de omgeving waarin de machines staan opgesteld heeft Hoteco Koeling Service B.V. een koelsysteem ontwikkeld en samengebouwd waarin alle componenten beschermd zijn voor invloeden die een risico kunnen opleveren voor de betrouwbare werking. Onder alle weersomstandigheden kunnen werkzaamheden zoals onderhoud en instellingen plaatsvinden. Door plaatsing van meerdere modules kan aan nagenoeg alle benodigde koelcapaciteit voldaan worden, zonder dat hiervoor een groter stroomaansluiting dan 63 Amp. per machine benodigd is. Door de standaard afmeting van de machines is het transport en verplaatsing op de bouwplaats eenvoudig. De bediening van het systeem is eenvoudig en er is speciaal rekening gehouden met “bouwplaatsomstandigheden”. Al onze aggregaten kunnen uitgerust worden met een aansluiting voor de rijpheidcomputer, afstandsignalering en alarmering d.m.v.een modem, timer voor uitschakelen van de stortpomp na de vereiste koeltijd, luchtcompressor voor het leegblazen van de stortslangen en verwarming in de winter voor het vorstvrijhouden van de machine. Hoteco Koeling Service B.V. kan tevens de berekeningen, tekeningen en materialen leveren en zodoende een compleet pakket voor u verzorgen. Hoteco Koeling Service B.V. is lid van de “Betonvereniging”.